Tomas Eneroth (S): "Sjöfartsverket kan få ett bredare uppdrag"

Infrastrukturminister Tomas Eneroth om att sjöfartsverket i framtiden kan komma att få hjälpa till med brandbekämpning