Så gör du om ett barn riskerar att drunkna

Steg för steg hur du ska agera för att rädda liv