”Det är bara att stå där och se glad ut”

Granqvist om något underliga hyllningen i Helsinborg