Se Räddningstjänstens film – som tokhyllas på nätet

Brandmännen demonstrerar – mot ouppmärksamma föräldrar på stranden. Fem barn har drunknat i Sverige på försommaren – lika många som under hela året 2017. Nu vill Räddningstjänsten öka medvetenheten med informationsfilm.