Misstaget: Tror barnet är skyddat i skuggan

Kan innebära livsfara