Lärarens hjärtevärmande hälsning – till varje elev

Malmöläraren Rickard Nordström: "Jag tycker att det är oerhört viktigt att alla elever känner sig sedda".