Hörde någon utanför dörren - var en alligator

Väcktes av ljud utanför dörren - såg en alligator genom fönstret