Getinvasion på Irland

Getterna tar sig en promenad i innerstaden