Kraftig ökning av drunkningar

Högsta siffran i januari på 18 år