Faran efter badet som få tänker på

Kan orsaka stor risk för barnet