Svenskarnas oväntade möte med havsbjässen

Sällsynta sjökon sökte kontakt med skånska bröderna