Bli inte pank – välj rätt plank

Klassiskt svenskt furu brädar trendmaterialen i pris och hållbarhet

ALLT ÄR INTE VAD DET VIRKAR Trots hård konkurrens från nya exklusiva material står sig tryckimpregnerat vrike starkt på marknaden.
Foto: Johnér
ALLT ÄR INTE VAD DET VIRKAR Trots hård konkurrens från nya exklusiva material står sig tryckimpregnerat vrike starkt på marknaden.
TESTER

Tryckimpregnerat virke har fått konkurrens av nya exklusiva material till altaner och uteplatser.
De nya plankorna är dyra men snygga – åtmin­stone ett tag.
– De blir grå och blekta efter några år de också, säger virkesexperten Jöran Jermer.

Tryckimpregnerat furu dominerar sedan länge marknaden för träkonstruktioner utomhus.

– Över 90 procent av det som säljs är vanligt tryckimpregnerat furu, säger Jöran Jermer på Research institute of Sweden, RISE.
Förr användes impregneringsmedel som innehöll bland annat arsenik och krom. De har numera ersatts med kopparbaserade medel som godkänts av EU.

Bra och billigt

Resultatet är ett material med bra beständighet mot röta. Det är dessutom billigt. Priset ligger runt tio kronor metern för den vanligaste tralldimensionen.

– Det är prisvärt. Man får mycket för pengarna. Bra beständighet och lågt pris, säger Jöran Jermer.
Men de senaste åren har intresset ökat för nya alternativ, både snygga exotiska träslag med hög naturlig beständighet och nya metoder att förbättra beständigheten utan att använda giftiga ämnen.
Tillsammans med Malmö stad har RISE genomfört en omfattande provning av nya sorters trallträ.
Provplankorna som sitter monterade på två bryggor vid Sibbarps badplats vid Öresund är med något enstaka undantag 28 gånger 120 millimeter, vilket den absolut vanligaste dimensionen för den här sortens byggen.

Synliga rötangrepp

Det är ett långtidstest som kommer att pågå i många år. De första plankorna kom på plats 2013 och har vid det är laget blivit helt grå.
–  Efter fyra somrar har det ännu inte hänt så mycket. De begynnande röt­angrepp som syns runt skruvskallarna på några provmaterial är mer att hänföra till dåligt hantverk, säger Jöran Jermer.
Bryggtestet i Öresund omfattar hittills 25 olika sorters material och ytbehandlingsvarianter.

Här nedan finns åtta av de vanligast förekommande plankorna på marknaden.


Accoya

Pris: 180 kr/m (28x195).
Kommentar: Radiata-tall från Nya Zeeland som kemiskt modifierats med ättiksyraanhydrid, gör träet beständigt och formstabilt. Tillverkaren lämnar 50 års garanti.

Bankirai

Pris: 125 kr/m (21x145).
Kommentar: Tropiskt träslag från Sydostasien (Indonesien) som är relativt vanligt till altanbyggen i Sverige i dag. Obehandlat trä med hög naturlig beständighet. Kallas ibland för Kirai.

Cumaru

Pris: 109 kr/m (20x140).
Kommentar: Hårt och slitstarkt tropiskt träslag som ofta kallas för brasiliansk teak.

Kärnfuru (från Gotland)

Pris: 50 kr/m (gäller vanligt kärnfuru 34x145).
Kommentar: Kärnved från gotländska tallar. Furukärnved har länge använts till bland annat fönster just på grund av sin relativt höga naturliga beständighet.

Green plank

Pris: 203 kr/m (31x225).
Kommentar: Komposit som till 63 procent består av träfiber och risskal. Finns i flera färger. Den provade plankan är massiv, men det finns även ihåliga varianter. Tillverkas i Kina.
Dyrast i testet!

Kebony

Pris: Cirka 155 kronor/meter (22x142mm)
Kommentar: Svanenmärkt trall av splintvirke av tall från USA:s sydstater (Southern yellow pine) som kemiskt ­modi­fierats med furfurylalkohol. Behandlingen gör ­träet hårdare och mer vatten­tåligt. Behandlingen sker i Norge. (Sedan testet påbörjades har SYP-baserad Kebonytrall har utgått och ersatts av radiatafura från Nya Zeeland.) Priset ovan avser radiata. Keboniserad norrlandsfura kostar cirka 68 kronor/meter.

Organowood

Pris: 28 kr/m (28x120).
Kommentar: Skandinavisk fura som behandlats med en kisel­förening. Miljöklassat. Svensk­utvecklad metod som gör träet hårt och som enligt tillverkaren ska ge skydd mot rötangrepp.
Billigast i testet!

Thermowood

Pris: 55 kr/m (26X137).
Kommentar: Värmebehandlad skandinavisk fura. Metoden gör träet mindre fuktkänsligt och mer formstabilt.


Källa: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut (numera RISE)


Så funkar klassningen

Träslagens naturliga beständighet mot rötsvampar klassas enligt den internationella standarden EN 350. Det är bara kärnveden som ­avses. Även modifierat trä ­brukar klassas enligt denna standard.
Klass 1: Mycket beständigt. Här finns bland annat träslag som teak.
Klass 2: Beständigt. Det är exempelvis europeisk ek och Thermowood.
Klass 3: Måttligt beständigt. Det kan exempelvis vara sibirisk lärk.
Klass 4: Ringa beständigt. Hit räknas bland annat gran och furu.
Klass 5: Ickebeständigt. Det handlar om lövträd som ask och bok.

TRALLVÄNLIGA BITAR Bryggtestet vid Sibbarps badplats i Malmö omfattar 25 olika sorters material och ytbehandlingsvarianter.
Foto: Krister Hansson
TRALLVÄNLIGA BITAR Bryggtestet vid Sibbarps badplats i Malmö omfattar 25 olika sorters material och ytbehandlingsvarianter.

Det här är kärn  &  splint

Kärnved eller kärnvirke är den inre delen av trästammen. Kallas även kärnvirke. De döda cellerna är fulla med hartsämnen som gör kärn­veden hårdare och mer beständigt mot röta och angrepp än det ytliga virket. Men det innebär också att den inte kan impregneras. Beständighetsklassningen i tabellen här ovan gäller enbart kärnved

Splintved är den yttre delen av trädstammen. Mjukare och inte lika beständig mot fukt och röta som kärnvirket längre in i stammen. I takt med att trädet växer ombildas spliten till kärnvirke. ­Impregnerat trä innehåller som regel både kärnved och splintved.


Tänk på det här!

”När man använder trallskruv ska man se till att skruven hamnar i nivå med träet. Drar man i skruvarna för hårt får man en liten krater runt skruvskallen där fukten samlas. Efter ett tag får man rötangrepp.”
– Jöran Jermer


Så görs bryggtestet

Testet görs av Malmö stad i samarbete med Research institute of Sweden, RISE, och är tänkt att pågå under lång tid. Syftet är att se hur virket påverkas av lång tids exponering av väder och vind. Trall­virket sitter monterat på två bryggor på Sibbarps badplats vid Öresund. Virket har monterats i omgångar under 2013 och 2014.