SvFF om ÖFK-härvan: Det är bekymmersamt

Reporter: Robert Laul

Publicerad:
Uppdaterad:

Svenska Fotbollförbundets Överklagandenämnden gav Östersunds FK elitlicensen tillbaka 23 december.

Nu uttalar sig ordföranden Martin Holmgren om de nya uppgifter som framkommit.

– Jag förstår att du ställer den frågan…, säger han.

En viktig del av ÖFK:s resonemang inför Överklagandenämnden var att det fanns en skriftlig bekräftelse från det aktuella, utländska bolaget att de skulle betala 15 miljoner kronor.

Det säger ordföranden Martin Holmgren.

– ÖFK redogjorde för att det fanns en bundenhet av ett avtal som gällde 15 miljoner kronor och att betalning skulle ske. Sedan står det inte i vårt beslut vilket bolag det är, poängterar Holmgren.

Enligt Licensnämndens handlingar skulle pengarna betalas ut i november, december och januari. ÖFK:s vd Lennart Ivarsson har bekräftat för Sportbladet att pengar skulle komma i januari. Men fortfarande mot slutet av februari har inga pengar kommit.

– Det där är uppgifter Östersund äger och inget vi lämnar ut, säger Martin Holmgren.

”Jag noterade det”

Men du pratar om en bundenhet till avtalet, att det var er utgångspunkt. Det är ju precis vad de skriver på sin hemsida nu att det inte finns? Det finns inget bindande avtal?

– Jag noterade det.

Vad tänker du kring det?

– Att det är bekymmersamt. Därför att den frågan var en av de viktiga komponenterna i vårt beslut. Vi gjorde en samlad bedömning och hänvisade bland annat till vad de sagt om sponsoravtalet. Det var en väsentlig del av det.

Foto: JOHAN BERNSTRÖM / BILDBYRÅN

Känner ni er lurade på något sätt?

– Utgångspunkten är att uppgifter som kommer från föreningen visar på relevanta och riktiga förhållanden. Vi bedriver ingen undersökande verksamhet. Vi har att utgå från vad de redovisar. Om det framstår som uppenbart orealistiskt att de inte har ekonomiska förutsättningar, då ska de inte få licens. Det var det vi tog ställning till. Mot bakgrund av det de presenterade gjorde vi den bedömningen vid den tidpunkten.

”Förstår att du ställer den frågan…”

Hade ni gett ÖFK elitlicensen om de inte kunnat redovisa den här bundenheten?

– Jag förstår att du ställer den frågan… Jag kan inte ge ett mer konkret svar än att den uppgiften om de 15 miljonerna var en väsentlig komponent i en samlad bedömning för att de skulle få elitlicensen.

Och om man plockat bort det, hade ert beslut kunnat bli annorlunda?

– Det är en hypotetisk fråga som nämnden inte tagit ställning till. Det vill jag inte spekulera i nu.

Kunde ni kontrollerat saken bättre?

– Det vill jag inte heller spekulera i. Vi ställde ett antal frågor under den muntliga redogörelsen. Vi tog också del av dokumentation som inte är offentliga handlingar. Vi tyckte att vi hade tillräckligt underlag för att göra den bedömning vi gjorde.

På sin hemsida har ÖFK bekräftat att ett av företagen som det förs förhandlingar med är Puls8, ett bolag med brittiska företrädare registrerat på Cypern. Martin Holmgren vill inte svara på om det företaget var uppe till diskussion inför nämnden i vintras.

– Jag vill inte kommentera vilket bolag det handlade om. Vi har sett handlingar och ställt frågor. Det gällde allt ÖFK förde fram.

Men du känner igen namnet Puls8?

– Överklagandenämnden tog beslut i december. Sedan var ärendet avslutat för vår del. Jag vill inte ge mig in på att kommentera affärsförhållanden eller bolag närmare. Det är inte Överklagandenämndens roll, säger Martin Holmgren.

Till Dagens Nyheter säger ÖFK:s kommunikationschef Niclas Lidström:

– Det finns ett bindande avtal.

Han vill inte kommentera klubbens pressmeddelandet mer än att det är en feltolkning att inget bindande avtal skulle finnas:

– Om de tror det, då har de inte läst (garanti)brevet, säger han till DN.


BAKGRUND

Sportbladet har i flera omgångar rapporterat om den ansträngda ekonomin i Östersunds FK och bolagets försök att hantera situationen.

I centrum finns sponsoravtalet värt drygt 15 miljoner kronor, I ÖFK:s dialog med Svenska Fotbollförbundets Licensnämnden framgick att pengarna skulle betalas ut i november, december och januari.

Licensnämnden trodde inte på upplägget i sin helhet och beviljade inte ÖFK elitlicens.

I Överklagandenämnden gick det bättre för klubben, nämnden trodde på sponsoravtalet och gav ÖFK licensen tillbaka med motiveringen att "förutsättningar för fortsatt drift i vart fall inte framstår som uppenbart orealistisk". Ännu mot slutet av februari har inga pengar betalats ut.

Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN
Publicerad: