Wadas hemliga kritik mot svenska antidopningsarbetet

Foto: Jean-Christophe Bott / TT / NTB Scanpix
Craig Reedie, president för Wada.

avErik Karlsson, Kristoffer Bergström

SPORTBLADET

För få tester och felaktiga procedurer vid hanteradet av misstänkta och utdömda dopningsbrott.

Sportbladet har tagit del av en hemlig Wada-rapport som kritiserar det svenska antidopningsarbetet på totalt 14 punkter.

– Det är väldigt snäll kritik jämfört med andra länder, säger dopingkommissionens ordförande Åke Andrén-Sandberg.

Den svenska antidopningsverksamheten, som leds av dopningkommissionen, har ett internationellt gott rykte och själva framhäver de gärna sitt arbete.

– Svensk antidopingsverksamhet har en lång och framgångsrik historia som med den nya versionen av världsantidopningkodens införande tar nya kliv, sa bland annat dåvarande ordförande i dopingkommissionen, Kristina Odlinder, i samband med att Matt Richardson tog över den operativa verksamheten 2016.

Men Sportbladet har tagit del av en hemlig Wada-rapport som ger en delvis annan bild.

”Räcker inte till”

Den 24 augusti 2017 mottog Riksidrottsförbundet (RF) Wadas så kallade ”Corrective Action Report”. På 14 sidor radas lika många punkter upp där Svensk antidopning inte följer Wadas kod. Tre av punkterna betraktas som ”kritiska” där Wada kräver en åtgärd inom tre månader och ytterligare ett knappt tiotal får rubriken hög prioritet och där kräver Wada åtgärder inom sex månader.

Se utdrag ur rapporten här

1 av 4

Bland det mest akuta som Wada pekar på är att RF inte utfört så många specifika typer av tester som krävs i olika idrotter utifrån den testfördelning som Wada tagit fram. Det kan innebära att man i uthållighetsidrotter kräver en viss procent blodtester för att upptäcka exempelvis epo-dopning. Enligt Wada uppnår inte RF kvoterna i bland annat friidrott, fotboll, ishockey och skidskytte.

Foto: LEIF R JANSSON / TT / TT NYHETSBYR≈N
Åke Andrén Sandberg.

Åke Andrén-Sandberg är ordförande för dopningkommissionen som ansvarar för RF:s antidopningsarbete. Han välkomnar kritiken – men säger samtidigt att den är omöjlig att värja sig emot.

– Wada har stora önskemål och vi har en budget som räcker till cirka 3 500 prover per år. Vi gör det bästa vi kan och tycker vi har en bra fördelning av tester, säger han och tillägger:

– Vi har också en annan skillnad gentemot andra länder som bara har eliten att testa. Vi har hela spektrat med motionärer också, säger Andrén-Sandberg.

”Påpekar varje år”

Men det är omöjligt för er att komma undan den här kritiken?

– Ja. Wada begär mer och mer pengar för sin egen administration och det är bra att de gör ett granskande arbete. Men vi får inte mer pengar för det, vår budget är begränsad och det tar Wada ingen hänsyn till. Jag tycker inte vi slösar på vår budget någonstans, men jag vill ändå poängtera att jag är glad över deras påpekanden. Det är alltid bra med utomstående granskning.

Så många svenskar har dopat sig 00:39

Vad tänker du kring att Wada inte tar hänsyn till budget?

– Det är hemskt. Det kommer en ny lista med krav varje år och då frågar Wada vad vi tycker man ska ändra och varje gång skriver vi att de ska ta hänsyn till ekonomiska realiteter. Några länder, som exempelvis Sverige, Norge och Nederländerna, är duktiga på antidopningsarbete men kommer du söder om alperna är det inte alls samma kraft och i Afrika ska man vara glada om det blir några tester alls, säger Åke Andrén-Sandberg.

”Det blir för tjafsigt”

En punkt som RF korrigerat efter kritiken är det faktum att Wada vid dispensansökningar kräver tillgång till testerna och diagnoserna som ligger bakom.

– Nu står vi visserligen lite med svansen mellan benen sedan vår server blev hackad nyligen, men en av orsakerna till att vi inte gjort det tidigare är att Wada haft intrång i sitt it-system och då kunde de inte garantera att dispensansökningarna var skyddade. Då var vi ett av de länder som sa att kan Wada inte garantera säkerheten för personliga uppgifter skickar vi inte in dem. Men det gör vi nu, säger Åke Andrén Sandberg.

Det finns dock fortfarande flera uppmaningar som RF medvetet avstår från att lyda. En är att Wada kräver att RF rapporterar varje gång någon aktiv missat att vara på den plats hen har uppgett i den så kallade vistelserapporteringen. RF rapporterar bara när det skett tre gånger inom loppet av 18 månader och därmed blivit ett dopningsbrott.

– Det blir för tjafsigt att hålla på att meddela enstaka ärenden, då sköter vi det internt, säger Åke Andrén-Sandberg.

Ni struntar i Wada där?

– Ja.

Allt som allt, ser du den här kritiken som framförs som rättvis?

– Ja, det är den. De går efter sin lista och har vi inte gjort det som står får vi kritik. Men det är lindrig kritik om man jämför med allt vi gör. Vi är tacksamma för den men inget som vi ser som allvarligt eller konstigt och det har aldrig varit aktuellt med något straff från Wada.

ARTIKELN HANDLAR OM