Experten: ”Det går att ta sig ur svår sorg”

”Det är möjligt att börja leva ett gott liv igen efter en djup och långvarig kris”, säger terapeuten Ann-Kristin Lundmark.
Foto: COLOURBOX.
”Det är möjligt att börja leva ett gott liv igen efter en djup och långvarig kris”, säger terapeuten Ann-Kristin Lundmark.
RELATIONER

Att sörja gör ont – men är helt nödvändigt för att läka. Det menar psykoterapeuten och krisstödjaren Ann-Kristin Lundmark.

– Trycker man ner sorgen är risken stor att man blir sjuk och arbetsoförmögen under lång tid, säger hon.

”Du kan inte hindra sorgens fåglar att flyga runt ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga bo”.

Så lyder ett kinesiskt ordspråk som ofta citeras inom så kallad sorgterapi.

Sorg kan vara en överväldigande och svåruthärdlig känsla – men också en process som utvecklar känslolivet och gör oss starkare.

Ann-Kristin Lundmark.
Foto: PRIVAT.
Ann-Kristin Lundmark.

– Sorg är ett normalt sätt att reagera när man varit med om en svår förlust och man ska låta den ha sitt naturliga förlopp. Undantryckt sorg riskerar att utvecklas till något som i värsta fall kan ge fysiska eller psykiska handikappande symptom under resten av livet, säger Ann-Kristin Lundmark, psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med trauma och kris.

Hon har jobbat med anhöriga vid flera stora katastrofer, bland annat Estonia och tsunamin i Thailand, och skrivit boken ”Sorgens olika ansikten” (Columbus).

Hur man reagerar på sorg beror på tidigare erfarenheter av kris, sårbarhet, hur dödsfallet skedde, vilken relation man hade till den avlidne, aktuell livssituation och vilket stöd man får.

– Trygga människor har ett bättre skydd. Det gör visserligen lika ont, men tryggheten hjälper oss att inte totalt tappa fotfästet och att hitta fungerande vägar ut ur det svåra, säger Ann-Kristin Lundmark.

Sorg tar tid

”Det där skulle jag aldrig klara mig igenom” är en vanlig reaktion när man hör människor berätta om fruktansvärda personliga förluster.

Ann-Kristin Lundmark menar dock att alla kan ta sig ur sorg, även svår sådan. Men, det är smärtsamt. Och det tar lång tid.

– Sorg är ett arbete i flera faser där man kastas fram och tillbaka mellan olika känslor. Det är normalt och nödvändigt för att man ska kunna läka. Eftersom det kräver en massa energi är det naturligt att handlingskraften och initiativförmågan försvinner under en period. Att undvika sociala kontakter är snarare regel än undantag i början.

Med tiden avtar de starka känslorna och den sörjande får långsamt ett större avstånd till det som skett. Man börjar lära sig leva med det som hänt.

Förändringarna sker långsamt och det är inte ovanligt att en dag då man nästan känner sig glad följs av några svåra dagar då man mår mycket sämre igen.

Hur vet man om man sörjt färdigt?
Det ska gå att minnas, prata om den döda och titta på kort utan att det gör ont. Livet ska ha återfått sina färger, säger Ann-Kristin Lundmark.

Öppen för hjälp

Det är inte ovanligt att människor med sorg avvisar den hjälp som erbjuds. Man ska klara av det som hänt på egen hand och har en önskan att snabbt lämna det som hänt bakom sig. Det kan bero på personlig läggning, men också på bristande kunskaper.

– Vissa kommer alltid att vilja ta sig ur sorgen helt själva och det måste naturligtvis respekteras. För vissa kan sorgen däremot bli ett permanent tillstånd och då kan man behöva hjälp. Min erfarenhet är att svår sorg ofta kräver professionell hjälp. Den tar längre tid att ta sig igenom än normal sorg och kan leda till att man fastnar i ett depressivt tillstånd, säger Ann-Kristin Lundmark.

Hennes erfarenhet är att människor som gått igenom svår sorg förändras och får tillgång till delar av sig som annars skulle vara oupptäckta. De har en fördjupad syn på livet och vad som verkligen är viktigt för dem.

– Det är en klen tröst men ändå kanske en tröst när smärtan är som djupast och det bara går att leva en dag i sänder.

SÅ TAR DU DIG UR SORGEN

Foto: COLOURBOX.

Acceptera att det tar tid. Att vänja sig vid tanken att en person är borta och att man måste gå vidare med sitt liv ÄR en lång process.
Håll inte tillbaka dina känslor. De hjälper dig att hantera smärtan, ledsenheten och tomrummet.
Kom ihåg att livet går vidare. Trots att förlusten av någon är så kraftfull att den kan få dig att inte vilja leva längre är verkligheten att livet går vidare och att det finns personer som behöver dig.

Dra dig inte för att söka stöd:
Sök hjälp hos en erfaren samtalsterapeut som kan arbeta med kris- och traumabehandling.
Ett skäl till varför människor i sorg avbryter sina samtal är att de upplever att terapeuten varit för passiv eller distanserad. Även om du tidigare fått sådant stöd ska du inte tro att det inte kan hjälpa dig nu.
Ibland behöver man terapi flera gånger eller också kan det ha varit för tidigt förra gången eller att det då var i ett sammanhang som inte passade dig.
Ta gärna kontakt med en stöd-/sorggrupp. Det brukar finnas i de flesta kommuner.
Källa: Ann-Kristin Lundmark, legitimerad psykolog och psykoterapeut, psykologiguiden.se