Riskzonen: Grupperna som löper högst risk att skiljas

Foto: COLOURBOX
RELATIONER

Är du kvinna, har varit hemma mest med barnen, och är på väg att landa ett toppjobb?

Då ligger du i högriskzonen för att bli frånskild inom tre år, enligt en svensk forskningsstudie.

Studien visar att störst andel skilsmässor sker när kvinnan når en chefsposition och stärker sitt ekonomiska övertag.

Ungefär hälften av alla äktenskap kraschar, men varför går folk skilda vägar?

I en kundundersökning av sajten Skilsmässa Online svarade flest (29 procent) att ”man växt isär”. På andra plats (20 procent) kom ”Vi hade olika värderingar/inga gemensamma intressen”, och på tredjeplats (12 procent) var skälet otrohet.

Många ansöker om skilsmässa efter sommar- eller julledighet. Kanske är det när utlandsresan eller stugsemestern ännu en gång - trots högsommarvärme och all tid i världen för kyssar och smek - snarare påminner om kalla kriget, som många äkta makar kastar in badhandduken och packar väskorna för gott?

Kommunikation efterlyses

Om partnern i det läget lägger ut en trevare: ”Du, jag tycker vi behöver prata”, gör du klokt i att gå hen till mötes.

I undersökningen svarade nämligen hela 38 procent att skilsmässan hade kunnat undvikas ”om vi hade kommunicerat bättre”.

Men vad beror det på att man ”växer isär”? Det finns så klart flera faktorer som ökar risken för att det ska börja knaka i fogarna, men att som kvinna gå om sin make i karriären tycks vara oerhört laddat.

I studien ”All the single ladies” från 2016 visar forskarna Johanna Rickne och Olle Folke att störst andel skilsmässor sker när kvinnan stärker sitt ekonomiska övertag.

Kvinnliga vd:ar skiljer sig

Bland kvinnor som nådde höga positioner som politiker eller vd:ar mellan 1990 och 2014, skilde sig 10 procent inom tre år. För kvinnor som inte nått chefspositioner låg risken för skilsmässa på samma nivå som för män som blivit befordrade.

Men skilsmässorisken avgörs sannolikt flera år innan kvinnans karriär tar fart, enligt studien. Det finns nämligen ingen ökad skilsmässorisk i relationer som varit jämlika under småbarnsåren. Utsikterna för ett långt äktenskap ser också bättre ut om kvinnan gift sig med en jämngammal eller yngre man.

ULRIKA LIDBO

Ett karriärkliv kan öka risken för skilsmässa, åtminstone om det är kvinnan som står för klättrandet. Det visar forskning.
Ett karriärkliv kan öka risken för skilsmässa, åtminstone om det är kvinnan som står för klättrandet. Det visar forskning.Foto: COLOURBOX
FAKTA

Skilsmässor

2016 skilde sig 24 258 par, enligt statistik från SCB, vilket är en minskning med omkring 600 par jämfört med året innan och 1885 par året innan dess.

Giftermålen är ungefär dubbelt så många som antalet skilsmässor, vilket betyder att cirka 50 procent av alla äktenskap slutar i skilsmässa.

I en undersökning gjord av företaget Skilsmässa Online angav flest, 29 procent, ”vi växte isär” som skäl till att man bestämt sig för att skiljas.

Källor: SCB, Skilsmässa Online, DN.