Trumps första 100 dagar: löftena han hållit – och de många fler han brutit

1 av 2
NYHETER

Har inte drivit igenom ett enda av de tio lagförslag han lovade i sitt ”kontrakt med väljarna”

WASHINGTON. 18 vallöften. 10 lagförslag.

Allt skulle genomföras på 100 dagar – men plötsligt har Donald trump ändrat sig.

– Fånig standard med 100 dagar, skrev han förra helgen på Twitter.

Kanske beror det på att han bara lyckats uppfylla sex av löftena och inte drivit igenom ett enda av lagförslagen.

Donald Trumps ”kontrakt” – med vallöften som varit svåra att uppfylla

Kontrakt med löften

Han presenterade det som ett kontrakt med sina väljare, och så är det också fortfarande utformat på valkampanjens sajt.

Under ett tal i oktober la Donald Trump fram 18 vallöften och tio lagförslag som han lovade att driva igenom under sina 100 första dagar som president.

FAKTA

Trumps sex löften för att rensa upp i Washington: Bara ett helt infriat

1. Föreslå ett nytt tillägg i konstitutionen för att införa tidsbegränsningar för alla medlemmar av kongressen.

Har löftet infriats: Nej

Sex senatorer har suttit sedan 1987 eller tidigare, det vill säga i över 30 år. Samtliga är republikaner. Mississippi-senatorn Thad Cochran, 79, sedan december 1978.

I representanthuset har 15 ledamöter suttit längre än 30 år, åtta demokrater och sju republikaner. Demokraten John Conyers, 87, tillträdde i januari 1965 och har alltså suttit i över 52 år.

2. Anställningsstopp inom statsapparaten för att minska antalet statsanställda genom naturliga avgångar (undantag för anställda inom militär, polis, räddningstjänst och folkhälsa).

Har löftet infriats: Nja

Trump införde ett anställningsstopp när han tillträdde, men han lyfte det igen den 12 april, eftersom det inte var särskilt effektivt.

– Vi ersätter det med en smartare plan, en mer strategisk, mer kirurgisk plan, sa budgetchefen Mick Mulvaney då enligt CNN.

3. Ett krav på att för varje ny federal förordning måste två befintliga regleringar tas bort.

Har löftet infriats: Nja

Trump skrev under en presidentorder den 30 januari, men det är ännu osäkert om det håller rättsligt, enligt Washington Post.

– Om till exempel Miljöskyddsverket vill införa en ny regel för att skydda barn från kvicksilverexponering. Innebär det då att de måste göra sig av med två andra vetenskapsbaserade regler, som att begränsa bly i dricksvatten och minska föroreningar från skolbussar? resonerade Ken Kimmell, ordförande för intresseorganisationen Union of Concerned Scientists.

4. Ett femårigt förbud för tjänstemän inom Vita huset och kongressen att bli lobbyister efter att de lämnar sina uppdrag.

Har löftet infriats: Nja

Den 28 januari skrev Donald Trump under en presidentorder som reglerade ett förbud för Vita huset-tjänstemän, men inte för kongresstjänstemän.

5. Livstidsförbud för Vita huset-tjänstemän att bli lobbyister åt utländska regeringar.

Har löftet infriats: Ja

Reglerades i samma presidentorder som ovan.

6. Fullständigt förbud för utländska lobbyister att samla in pengar till amerikanska val.

Har löftet infriats: Nej

Inkluderades inte i Trumps presidentorder om lobbying.

100 dagar – en måttstock sen Roosevelt

En amerikansk presidents första 100 dagar har varit en måttstock för framgång sedan Franklin D Roosevelt 1933 gick ut hårt och under sina första tre månader vid makten lyckades vända den amerikanska ekonomin efter den stora depressionen.

Men för Donald Trump har det gått desto trögare. Lördagen den 29 april firar han hundra dagar vid makten. Och nu vill han plötsligt spela ner betydelsen av sina första 100 dagar, trots sitt kaxiga ”kontrakt med väljarna”.

Förra helgen twittrade han:

”Oavsett hur mycket jag åstadkommer under den fåniga standarden med 100 dagar, och det har varit mycket, inklusive högsta domstolen, så kommer media att slakta”.

FAKTA

Trumps sju löften för att skydda amerikansk arbetskraft: Bara fyra har infriats

1. Jag kommer att tillkännage min avsikt att omförhandla NAFTA (Nordamerikanska frihandelsavtalet) eller återkalla avtalet enligt artikel 2205.

Har löftet infriats: Ja

Tre dagar före 100-dagarsgränsen meddelade Trump i en telefonkonferens med Kanadas premiärminister och Mexikos president att han inte tänker avsluta avtalet: ”Ledarna kom överens om att gå fram snabbt för att möjliggöra en omförhandling av avtalet till förmån för samtliga tre länder” meddelande Vita huset enligt CNN.

2. Jag kommer att tillkännage vårt utträde ur TTP (Frihandelsavtal mellan ett tiotal länder kring Stilla havet).

Har löftet infriats: Ja

Trump skrev under en presidentorder om detta på sin första måndag som president, skriver USA Today.

3. Jag kommer att instruera finansministern om att peka ut Kina som valutamanipulatör.

Har löftet infriats: Nej

I en intervju med Wall Street Journal den 12 april har Trump plötsligt ändrat sig. Efter att ha träffat Kinas president Xi Jinping säger han nu att landet inte alls manipulerar valutan.

4. Jag kommer att instruera handelsministern och USA:s handelsrepresentant att identifiera alla utländska handelsmissbruk som orättvist påverkar amerikansk arbetskraft och instruera dem om att använda alla medel inom amerikansk och internationell lagstiftning för att stoppa detta missbruk omedelbart.

Har löftet infriats: Ja

Trump skrev under en presidentorder om en översyn av utländskt handelsmissbruk den sista mars, uppger USA Today.

5. Jag kommer att lyfta restriktioner som kommer skapa arbeten värda 50 biljoner dollar, inom amerikanska energireserver inklusive skiffer, olja, naturgas och rent kol.

Har löftet infriats: Nja

Donald Trump skrev i slutet av mars under en presidentorder för att lyfta amerikanska energikällor, men där ingick bara en översyn över nuvarande regleringar. Under fredagen, en dag före 100-dagarsgränsen, skrev Trump också på en presidentorder som syftar till ökad offshore-borrning efter olja och också en översyn över vissa skyddade marina områden, med avsikten att om möjligt häva dessa.

6. Häva Obama-Clintons vägspärrar och tillåta vitala energi-infrastrukturprojekt som Keystone-oljeledningen att framskrida.

Har löftet infriats: Ja

Under sin första vecka i Vita huset skrev Trump under en presidentorder som återuppväckte det omdebatterade Keystone pipeline-projektet och även en annan oljeledning genom North och South Dakota, skriver New York Times.

7. Ställa in miljardbetalningar till FN:s klimatförändringsprogram och använda pengarna till att fixa USA:s vatten- och miljöinfrastruktur.

Har löftet infriats: Nej

I ett utkast till Trumps 2018-budget, som inte ska godkännas förrän i september, föreslås att klimatpengarna dras tillbaka, skriver USA Today. Men i september kommer också presidentens 200:e dag att ha passerats. Dessutom måste budgetförslaget godkännas och så också en eventuell öronmärkning av klimatpengarna till infrastrukturen.

Domstolar stoppade Trump

Under ett offentligt framträdande på fredagen, sin 99:e dag som president, fortsatte Trump att hävda att 100-dagars måttet är oviktigt.

– Det är en falsk standard. Men jag tror inte att någon annan har åstadkommit det vi lyckats med på hundra dagar, säger han.

Och Donald Trump har växlat upp den senaste veckan för att försöka pricka av det som går att pricka av från sin löfteslista.

Tre dagar före 100-dagarsdeadlinen kastade han sig på telefonen för att i samtal med Mexiko och Kanada meddela att USA stannar i NAFTA, det nordamerikanska frihandelsavtalet, så länge de andra två länderna går med på att förhandla om nya villkor.

Ändå är en granskning av Trumps första 100 dagar vid makten ingen positiv läsning för presidenten. Han har bara infriat sex av 18 löften.

Visserligen har han försökt med några till, men både ett inreseförbud för personer från en rad arabländer och förbudet för federala pengar till städer som skyddar illegala invandrare har stoppats i domstol.

FAKTA

Trumps fem löften om säkerhet och konstitutionell lag: Bara ett har helt infriats

1. Upphäva alla icke konstitutionsenliga exekutiva ordrar och promemorior som president Obama utfärdat.

Har löftet infriats: Nja

Beror på vad man tolkar in i vad som inte följer konstitutionen, den amerikanska grundlagen. Barack Obama utfärdade 276 presidentordrar och 257 presidentspromemorior. Trump har återkallat ett tiotal av dem.

2. Påbörja processen att utse en ersättare för domare Scalia utifrån min lista på 20 namn, som kommer att upprätthålla och försvara USA:s grundlag.

Har löftet infriats: Ja

Den sjunde april röstade senaten ja till Neil Gorsuch som ny domare i högsta domstolen. Men det gjordes på bekostnad av en regeländring som öppnar för betydligt mer extrema domare i högsta domstolen framöver.

3. Dra in alla federala medel till fristäder (städer som inte hjälper federala myndigheter att utvisa illegala invandrare).

Har löftet infriats: Nej

Donald Trump har försökt med en presidentorder som utfärdades den 25 januari, men den stoppades av en federal domare i tisdags. För att dra tillbaka alla federala pengar från de aktuella städerna, bland annat New York och San Francisco, krävs dessutom ett beslut i kongressen.

4. Påbörja utvisning av de mer än två miljoner kriminella illegala invandrare och dra tillbaka visum från länder som vägrar att ta tillbaka dem.

Har löftet infriats: Nja

Polisingripanden i immigrationsärenden ökade med 32,6 procent under Trumps första veckor som president, enligt siffror som Washington Post tagit fram och begäranden om att fängsla personer som ska utvisas har ökat med 75 procent. Men faktiska deportationer minskade med 1,2 procent under årets första tre månader.

5. Stoppa invandring från terrorbenägna områden där granskning inte kan genomföras på säkert sätt. All granskning av personer som reser till vårt land ska anses vara ”extrem granskning”.

Har löftet infriats: Nej

Donald Trump har två gånger försökt att utfärda presidentordrar för att utfärda inreseförbud för personer från flera arabländer, men båda gångerna har det stoppats av federala domare. Någon procedur för ”extrem granskning” har inte heller införts.

Inga lagförslag har gått igenom - eller ens gått till omröstning

Om sina tio vallöften skrev Donald Trump i kontraktet:

”Jag kommer att arbeta med kongressen för att införa följande bredare lagstiftningsåtgärder och kämpa för de godkänns inom de första 100 dagarna av min administration”

inte en enda av lagförslagen har ännu gått igenom. Bara ett, det om ett nytt hälsovårdssystem för att ersätta Obamacare, har ens presenterats för kongressen men drogs tillbaka innan det gick till omröstning.

Vita husets presstalesman Sean Spicer tycker dock att Donald Trump har uppfyllt vad han lovade i kontraktet.

– Jag tänker att vi kommer fortsätta att arbeta med kongressen. Som han säger i det där dokumentet: ”Jag kommer att arbeta med kongressen för att uppnå dessa saker”. Vi kommer fortsätta att arbeta med kongressen för att åstadkomma dem, sa Spicer vid ett pressmöte i måndags.

FAKTA

Trumps tio lagförslag: inget har gått igenom

1. Lagen om skattelättnader och förenklingar för medelklassen

Har lagen införts: Nej

I onsdags, tre dagar före 100-dagarsdeadlinen, gick Trumps administration ut med ett utkast på en A4-sida till en kommande skattereform, men något lagförslag har inte presenterats för kongressen.

2. Lagen om slutet på fördelar för offshore-bolag

Har lagen införts: Nej

Presidenten har inte lagt fram något lagförslag om att försvåra för företag som flyttat utomlands för att spara pengar.

3. Lagen om amerikansk energi och infrastruktur

Har lagen införts: Nej

Trump har sagt att han vill lägga en biljon dollar under en tioårsperiod på infrastruktur i form av bland annat utbyggnad av vägar, broar, skolor, flygplatser, sjukhus. Vid ett tal i Wisconsin den 18 april sa han att ett förslag är på gång inom kort:

– Infrastruktur kommer och det kommer snart, sa han enligt CNN.

Men en kommentar i ett tal är långt ifrån ett färdigt lagförslag.

4. Lagen om fria skolval och utbildningsmöjligheter

Har lagen införts: Nej

Tre dagar före 100-dagarsdeadlinen skrev dock Trump under en presidentorder om en översyn av den federala regleringen av skolan. Det skulle kunna ses som ett första steg mot den här lagen som bland annat är avsedd att decentralisera skolväsendet.

5. Lagen om att återkalla och ersätta Obamacare

Har lagen införts: Nej

Ett lagförslag presenterades för kongressen, men drogs tillbaka före omröstningen när Paul Ryan, republikan och talman i representanthuset, insåg att han inte skulle få tillräckligt stöd. Ett nytt förslag har sedan dess fått större stöd från de mest konservativa republikanerna i kongressen, men har ännu inte presenterats officiellt.

6. Lagen om prisvärd barnomsorg och äldrevård

Har lagen införts: Nej

I utkastet till skattereform nämner Trump skattelättnader för familjer som har kostnader för barnomsorg och äldrevård, men inget lagförslag har presenterats.

7. Lagen om att få slut på illegal invandring (lagen om muren mot Mexiko)

Har lagen införts: Nej

Trump tvingades till och med dra tillbaka kravet på en första delfinansiering av byggandet av muren för att ha en chans att få igenom sin första budget och inte helt stänga ner statsapparaten.

8. Lagen om återställande av trygghet i det lokala samhället

Har lagen införts: Nej

Presidenten har ännu inte gjort verklighet av sitt förslag om utbildning för lokalpoliser och pengar till en specialstyrka för att motverka våldsbrott.

9. Lagen om återställande av den nationella säkerheten

Har lagen införts: Nej

Trump vill öka försvarsbudgeten avsevärt, men det kommer främst att bli en förhandlingsfråga inför budgeten för 2018, som ska förhandlas i september. Någon enskild lag med fokus på cyberattacker, ökade gränskontroller och bättre vård för militärveteraner har inte presenterats.

10. Lagen om att rensa ut korruption från Washington

Har lagen införts: Nej

Presidenten har inte tagit fram något nytt lagförslag om etikreformer i huvudstaden.

Vita huset: ”Historiska prestationer”

I Vita huset gör man allt för att få Donald Trumps 100 första dagar att framstå som en oöverträffad framgångssaga.

I tisdags gick man ut med en lista över vad presidenten åstadkommit under rubriken: ”President Trumps 100 dagar av historiska prestationer”.

Där listas bland annat att Trump skrivit under fler presidentordrar under de första hundra dagarna än någon president sedan Roosevelt.

Däremot nämner man ingenstans att Trump under presidentvalskampanjen gått till hårt angrepp mot att Obama använt just presidentordrar för att driva igenom sin politik i stället för att göra det tillsammans med kongressen.

Listar lagar som stiftats för att upphäva Obama-lagar

Vita huset listar också att Donald Trump har stiftat 28 lagar under sina 100 första dagar. Under torsdagen sa han själv att han räknar med att det blir 32 innan hans hundrade dag är över.

Det är visserligen fler lagar än någon president stiftat under sina första hundra dagar sedan 1940-talet.

Men Vita huset nämner inte 13 av lagarna enbart stiftats för att upphäva lagar som Barack Obama infört. Vita huset räknar också med en lag som kongressen var tvungna att godkänna för att tillåta generalen James Mattis att kringgå annan lagstiftning och därmed bli försvarsminister, skriver Washington Post.