Fem klimatforskare: Så ser jorden ut om 20 år

Vi har frågat fem spjutspetsklimatforskare om deras syn på vår framtid.

Hur rädda ska vi vara?
Vad bör vi göra för att begränsa skadorna?
Hur kommer det egentligen att se ut om 20 år?