Stor tandläkarbrist när pensionsavgångar ökar

avTT

1 av 2 | Foto: Fotograferna Holmber/TT
Folk som tidigare "gick till tandläkaren" får vänja sig att "gå till tandvården" i stället. Tidsboken finns inte längre hos tandläkare utan hos tandsköterskor. Arkivbild.

Stora pensionsavgångar sätter tandvården under rejäl press – att boka in sig på undersökning är bara att glömma på vissa håll.

Ju längre bort från landets utbildningsorter desto allvarligare brist på tandvårdspersonal.

– Vi har ont om tandläkare och de närmaste tio åren blir de ännu färre. Vi råkar nog ligga först när det kommer till demografisk svårighetsgrad, men andra folktandvårdskliniker hänger på i rask följd, säger Tomas Josefsson, tandvårdschef i Region Norrbotten.

Sveriges demografi beskriver han nämligen som en huvudorsak till personalbristen.

– Befolkningen växer och vi behöver fler anställda. Samtidigt går 8 000 personer inom tandvården i pension perioden 2014–2024. Vi är mitt i det och Norrbotten tappar hälften av all tandvårdspersonal under tioårsperioden, säger Tomas Josefsson och berättar att kollegor i andra regioner har liknande problem.

Som exempel nämner han en relativt nyöppnad folktandvårdsklinik i Skellefteå i Västerbotten.

– En riktigt flashig klinik, säkert en av de finaste i landet, säger Josefsson.

– Där skulle det jobba ungefär tolv tandläkare, men det var tre stycken när jag var där senast. I Malå och Norsjö var det tomt.

Utbildningsplatser behövs

Av runt 7 800 tandläkare i Sverige, som är verksamma inom hälso- och sjukvården, var omkring 2 600 tandläkare i åldern 55–64 år. Och runt 700 stycken var 65+. Siffrorna gäller 2015 och presenterades i Socialstyrelsens rapport i fjol. En av de största åldersgrupperna på tandhygienistsidan var samma år 55–59 år.

– Nya siffror kommer snart, men det brukar inte ske så stora förändringar på kort tid, säger Katarina Sandberg, utredare på Socialstyrelsen.

Antalet tandläkarstudenter minskar såväl i Sverige som utomlands.

– Vi behöver fler utbildningsplatser på fler ställen, men den statliga utbildningspolitiken styr inte riktigt åt det hållet. Vi behöver mycket bättre samverkan mellan högskolorna och landstingen, säger Anna-Clara Olsson, utredare vid Sveriges kommuner och landsting.

Medan vissa storstadsregioner har en ganska bra tillgång på tandläkare är läget desto värre på mindre orter och långt från en tandvårdsutbildning. Hon återkommer till den demografiska situationen.

– Under minst tio år framöver ser vi en stor ökning av barn, unga och äldre. Men vi har inte en motsvarande ökning av befolkningen i arbetsför ålder. Jag tror tyvärr inte att situationen förbättras inom kort på tandhygienistområdet, säger Anna-Clara Olsson.

Tidigare var Tomas Josefsson och många andra tandvårdschefer på jakt efter tandläkare i utlandet för att lösa situationen. Men där finns det inte längre lika många att rekrytera.

– Nu får de jobb i sina hemländer, så det är inte lika enkelt att få napp i exempelvis Portugal. Och när reglerna ändrades så att det ställs väldigt höga språkkrav blir det för dyrt att utbilda folk till den nivån.

Med effektivare arbetsätt försöker Region Norrbotten att lösa ekvationen med stor efterfrågan på tandvård och minskad personalstyrka.

– Vi sitter inte och gråter utan försöker använda resurserna smartare. Det handlar om att spela med det lag vi har, säger han.

”Provocerande”

Folk som tidigare "gick till tandläkaren" får vänja sig att "gå till tandvården" i stället. Tidsboken finns inte längre hos tandläkare utan hos tandsköterskor.

– Man kan säga att vi vänder på steken. Nu är det till tandsköterskorna man går för att bli undersökt och få röntgenbilder tagna. Sedan går det runt en tandläkare och tittar på resultatet.

– Tandläkaren blir som en coach, om man har fler tandläkare kan de fokusera på olika saker.

Något kösystem för undersökning finns inte längre i Region Norrbotten. Patienter med frisktandvårdsavtal – ett slags abonnemang på tandvård – blir fortsatt kallade till undersökningar. Än så länge mäktas det med.

– Men tillhör du inte en prioriterad grupp är det svårt att komma till folktandvården. Den typen av vård har vi tyvärr inte tid med, säger Tomas Josefsson, som lyfter fram privattandläkare som ett möjligt alternativ för de som söker undersökning.

Och därför provocerar det honom att tandläkare i storstäder har tid att syssla med mer estetisk tandvård och injektioner.

– Förmodligen bara för att ha något att göra. Det är provocerande eftersom man vet att folk som bara vill ha en vanlig undersökning på andra ställen inte har en chans att få det.

– Jag skulle i dag behöva anställa uppåt 20 tandläkare på stående fot.

ARTIKELN HANDLAR OM