Rovdinosauriernas meny avslöjad

Foto: DENIS PAQUIN
En skalle av den enorma rovdinosaurien Carcharodontosaurus saharicus som levde i Nordafrika för 100 miljoner år sedan. En ny studie antyder att den levde av växtätande dinosaurier.
Foto: Auguste Hassler
Tänder från dinosauriernas era i Nordafrika för 100-113 miljoner år sedan har avslöjat dieten hos den tidens rovdinosaurier och krokodiler.
Foto: DENNIS COOK
En skalle av rovdinosaurien Suchomimus tenerensis. Liksom andra så kallade spinosaurider tycks den ha varit fiskätare.

avTT

NYHETER

Det har länge varit oklart vad de väldiga rovdinosaurierna levde av. Men en studie av deras tänder avslöjar deras meny.

Studien, som publiceras i Proceedings of the Royal Society, bygger på analyser av tänder från rovdinosaurier och jättekrokodiler som levde i Nordafrika för 100-113 miljoner år sedan.

Forskarna har jämfört proportionerna mellan olika kalciumisotoper i tänderna och sedan jämfört dessa med proportionerna i tänder från deras potentiella byten – växtätande dinosaurier och fiskar.

Kalcium är ett livsnödvändigt ämne som vi nästan uteslutande får via födan. Jämförelsen borde därför visa, åtminstone i grova drag, vad bestarna levde av.

Fiskätare

En mystisk grupp bland rovdinosaurierna är de väldiga spinosauriderna. Flera arter ur familjen har hittats i området, bland andra Suchomimus tenerensis och Spinosaurus aegyptiacus.

De har ibland utmålats som konkurrenter till andra rovdinosaurier men deras avlånga käkar antyder att detta inte stämmer – och den nya studien bekräftar misstankarna. Kalciumisotoperna visar att de i hög grad levde på fisk, inte landlevande djur.

Samexistens

De andra rovdinosaurierna i studien, exempelvis den enorma Carcharodontosaurus saharicus, tycks däremot ha haft en mer förväntad diet. Analyserna antyder att deras normala byten var växtätande dinosaurier.

Den kolossala krokodilen Sarcosuchus imperator verkar ha befunnit sig någonstans mitt emellan dessa ytterligheter, med en blandad diet av fiskar och växtätande dinosaurier.

Forskarna drar slutsatsen att de olika arterna delade upp födoresurserna mellan sig. Det gjorde det möjligt för flera arter av likartad storlek att leva tillsammans i samma ekosystem. Tidigare har experterna undrat hur så många stora köttätare kunde samexistera utan att konkurrera ut varandra.