Ny stor studie sågar antidepressiv medicin

Överläkaren: ”De kan ha en dödlig effekt”

2016 skrevs över sex miljoner recept ut på antidepressiva ut till män och kvinnor i Sverige.
Foto: COLOURBOX
2016 skrevs över sex miljoner recept ut på antidepressiva ut till män och kvinnor i Sverige.
HÄLSA

Antidepressiva räddar inte livet på människor.

Tvärtom – de kan leda till döden.

Det menar professor Peter C Gøtzsche, författare till boken ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse”.

Antalet uthämtade recept för antidepressiva mediciner är rekordstor. I dag tar var tionde svensk medicin mot depression. Och trenden ser inte ut att vända – trots att det numera höjs ett varnande finger för biverkningarna på flera håll i världen. Många forskare menar dessutom att medicinerna inte ens hjälper mot depression.

Enligt en helt ny dansk studie som gått igenom 131 stora internationella studier som granskat effekten av antidepressiva har medicinerna inte större effekt än placebo på depressioner, varken lätta eller svåra. Janus Christian Jakobsen, överläkare på Rigshospitalet i Köpenhamn och huvudförfattare till studien är hård i sin dom:

– Vi pratar om mediciner som påverkar viktiga signalsubstanser i hjärnan och som har svåra biverkningar. För att kunna försvara varför vi ger dem till människor ska vi vara säkra på att de verkar mot depression. Men det är vi inte, säger han till till danska TV 2.

De så kallade SSRI-preparaten har påståtts ha väldigt få eller lindriga biverkningar jämfört med mer klassiska, så kallade tricykliska, antidepressiva läkemedel som kan ge bl a blodtrycksfall och hjärtrytmstörningar.

Biverkningarna för de olika SSRI-preparaten varierar något, men de vanligaste är ångest, illamående, sömnbesvär, viktökning, minskad sexlust och utebliven orgasm.

”Bättre utan behandling”

Peter C Gøtzsche, specialistläkare inom internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet, menar att följderna kan vara mycket allvarligare än så. Han har studerat forskningslitteratur från de senaste tio åren och kommit till slutsatsen att de gör mer skada än nytta.

– Pillren har ingen relevant effekt alls, däremot många allvarliga skadeverkningar, säger Peter C Gøtzsche, vars uppmärksammade bok ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse” utkom på svenska i höstas.

Tvärtom konstaterar Peter C Gøtzsche att patienterna faktiskt mår bättre utan någon behandling alls för depression – men att de misstolkar detta som en medicinsk effekt. I de kliniska försök med placebokontroll som hans team utfört har man kunnat se att antidepressiva ökar risken för både självmord och våld, och i värsta fall mord, men att psykoterapi i stället kan minska risken för självmord.

Eftersom den positiva effekten vid andra tillstånd såsom ångest är tveksam, enligt Peter C Gøtzsche, är hans åsikt att antidepressiva borde tas bort helt från marknaden.

– Ja, vi borde satsa på att utveckla säkra metoder till att fasa ut dessa läkemedel, säger han.

Överläkaren Janus Christian Jakobsen menar dock att medicinerna mycket väl kan fungera för vissa patienter.

– Man kan aldrig säga att de inte fungerar för alla. Vid den här typen av studier handlar det ju om en medeleffekt, det måste man komma ihåg.

Carl Astner, specialistläkare i allmänmedicin i Stockholm, understryker att alla mediciner har biverkningar, så även antidrepressiva.

– Precis som alla andra läkemedel har de forskats på i många år och genomgått rigorösa tester innan de släppts ut på marknaden. Vissa patienter kan som exempel känna av förvärrad ångest och depression, magproblem och huvudvärk i början, men det brukar mattas av successivt. Det finns ingen forskning som visar på permanenta skador med SSRI, säger han.

Ny dansk studie: SSRI har inte större effekt än placebo

Foto: COLOURBOX
FAKTA

Studien i korthet:

  • Vid Rigshospitalet i Köpenhamn har 131 danska och utländska studier med nära 30 000 patienter granskats.

  • Genomgången visar att antidepressiva av typen SSRI inte har större effekt än placebo på depression.

  • Inte heller har de någon effekt hos dem med svårare depression.

  • Studien, som heter ”Selective serotonin reuptake inhibitors versus placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis”, publicerades i facktidskriften BMC Psychiatry tidigare i år.


FAKTA/ANTIDEPRESSIV MEDICIN

Det finns olika sorters antidepressiva preparat. De flesta fungerar genom att påverka ett signalämne i hjärnan som heter serotonin. Det finns även de som påverkar ämnena noradrenalin och dopamin.


Här är de tre vanligaste grupperna:
SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare)
Den mest använda typen av antidepressiva. Höjer mängden serotonin i hjärnan. Exempel på en SSRI är Zoloft, Cipralex, Cipramil,

SNRI (serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare)
SNRI fungerar likadant som SSRI men påverkar mängderna av både serotonin och noradrenalin i hjärnan. Används oftast om man inte fått tillräcklig effekt av SSRI. Exempel på SNRI är Venlafaxin och Duloxetin.

NaSSA (noradrenergt och specifikt serotonergt antidepressiva läkemedel)
Öka noradrenalinfrisättningen i hjärnan och blockerar samtidigt de serotoninreceptorer man inte vill aktivera. I Sverige finns två godkända preparat: Mianserin och Remeron.

FAKTA

Behöver du hjälp?

Självmordslinjen 90101. Har du tankar på att ta ditt liv kan du ringa 90101 eller chatta på https://mind.se/sjalvmordslinjen/.Du kan ringa eller chatta dygnet runt med linjens volontärer.

Nationella hjälplinjen 0771-22 00 60. Behöver du psykologiskt stöd kan du ringa till hjälplinjen 0771-22 00 60, alla dagar kl 13-22, för ett första stödsamtal.

Sjukvårdrådgivningen 1177. Behöver du råd om vart du ska vända dig kan du ringa till Sjukvårdsrådgivningen. För akut hjälp ring 112.