Forskare: Orolig sömn kan vara tidiga tecken på dödliga sjukdomar

Foto: demaerre / iStockphoto
HÄLSA

Rumlar du omkring i sängen nattetid?
Klagar din partner på att du lever runt och sparkar i luften?
Nu varnar forskare för att sömnstörningar kan förebåda de allvarliga sjukdomarna Parkinsons och demens.

Runt 1 procent av befolkningen tros lida av sömnstörningen REM sleep behaviour disorder (RBD), ett tillstånd som gör att den drabbade rör sig våldsamt och agerar på sina drömmar i REM-sömnen. Sömnfasen innebär i normala fall att kroppen hamnar i ett paralyserat tillstånd – du går in i drömsömn, varvid ögonen rör sig snabbt medan musklerna är orörliga.

Om du däremot lider av RBD kan du fortfarande röra dig under sömnperioden och det händer även att du agerar på dina drömmar. Notoriskt för tillståndet är att drömmarna är våldsamma och otäcka – inte sällan får den som sover bredvid smällar i form av sparkar och utfall.

– De som har en allvarligare form av REM sleep behaviour disorder kan vakna upp liggande på golvet, för att de har ramlat ur sängen, säger professorn John Peever, professor vid universitetet i Toronto.

Tecken på demens

När du läser beskrivningen ”sparkande ben” tänker du kanske på tillståndet restless legs, men det är en helt annan åkomma.

– Nej, det är inte alls samma sak. När du lider av restless legs sparkar du för att du lider av ett obehag, myrkrypningar. Du är medveten om att du sparkar och lever runt. Patienter med REM-störningar märker inte av det själva, de känner ingenting. Däremot kanske deras partners reagerar på beteendet, säger John Peever.

Aktiviteten vid RBD är ofta inte så allvarlig – normalt kan den behandlas med benzodiazepiner och melatonin. Värre är att forskning påvisat att sömnstörningen tycks förebåda Parkinsons och Levykroppsdemens.

John Peever, professor, Toronto universitet
Foto: Johnny Guatto
John Peever, professor, Toronto universitet

I en undersökning gjord mellan 2002 och 2006 upptäckte forskarna att patienter med sömnstörningen i mycket hög grad utvecklade neurologiska sjukdomar senare. I själva verket kunde man se att REM sleep behaviour disorder var ett tidigt tecken på de betydligt allvarligare neurologiska sjukdomarna. Anledningen till det är att cellmekanismen som orsakar REM-störningen är densamma som leder till hjärnskador hos patienter med Parkinsons och Levykroppsdemens.

John Peever har nu i ytterligare en färsk studie hittat ett samband mellan cellerna som styr våra rörelser under REM-sömnen och de allvarliga sjukdomarna.

– Vi tittade på möss och såg att det var samma cellmekanism som låg bakom både sömnproblemen och de neurologiska diagnoserna, säger han.

Fler kan vara drabbade

John Peever uppskattar att 80 procent av patienterna med grava symtom av REM sleep disorder senare utvecklar en neurologisk sjukdom. Ungefär 1 procent av befolkningen lider RBD, men Peever tror att den siffran är för låg.

– Vi tror att störningen är underdiagnosticerad, säger han.

Men han tycker inte att man ska oroa sig i onödan.

– Nej, det finns många orsaker till att man rör sig mycket under natten. En del sover ytligt, andra lider av restless legs, andra drömmer mardrömmar. Jag tror det är onödigt att utreda om man inte har stora problem, säger han.


FAKTA

Rapid eye movement sleep behavoiour disorder upptäcktes 1986. Störningen innebär att paralysmomentet i REM-sömnen uteblir. Resultatet blir att den drabbade rör sig i sömnen – vissa kanske bara rycker till, medan andra omedvetet agerar ut sina drömmar. Ofta är drömmarna vid RBD våldsamma till sin natur, något som kan leda till skador på den drabbade eller andra.
Ungefär 1 procent av befolkningen tros lida av störningen, men siffrorna är osäkra eftersom diagnosen anses underdiagnostiserad.
Cirka 80 procent av de som drabbas utvecklar senare demens eller Parkinson’s sjukdom.
Behandlingen brukar bestå av medicinering med melatonin – sömnhormon – eller benzodiazepiner. Preparaten lindrar symtomen, men botar inte sjukdomen och hindrar inte heller patienten från att utveckla Parkinson’s eller demens.