Hälsa

Ultraljud ger fler vänsterhänta

avSofi Tagesson

Ultraljud under graviditeten ökar sannolikheten för att barnet blir vänsterhänt.

Och störst sannolikhet är det för pojkar.

Det är den norska forskaren, Kjell Åsmund Salvesen, vid St Olavs sjukhus i Trondheim som genom sin forskning har dragit slutsatsen att ultraljud ökar sannolikheten för att barnet blir vänsterhänt, skriver norska Dagens Medisin.

Kjell Åsmund Salvesens studie inkluderade nästan 9 000 barn, som alla klassificerades efter om de var höger- eller vänsterhänta.

Sannolikheten ökar

Och resultatet av studien visar att det finns ett samband; ultraljud ger fler vänsterhänta barn.

För de barn som hade undersökts med ultraljud under tiden i mammas mage ökade sannolikheten för att de skulle bli vänsterhänta med 15 procent, jämfört med de som inte undersökts med ultraljud. Allra störst sannolikhet var det för pojkar där mödrarna genomgått ultraljudsundersökning innan vecka 20. Då ökade sannolikheten till 30 procent.