Debatt

Jo, en värld utan kärnvapen är möjlig

Margot Wallström: Skeptikerna har fel – nu kraftsamlar regeringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
Regeringens mål är en kärnvapenfri värld. Skeptiker kommer alltid att göra gällande att tiden för nya framsteg inte är mogen, men cynism har aldrig varit en politisk drivkraft att räkna med, skriver Margot Wallström, Utrikesminister (S).

DEBATT. Risken för kärnvapenkrig är större och hotet allvarligare än på många år. I dag genomför därför regeringen en högnivåkonferens om kärnvapennedrustning. Det är den första konferensen av detta slag på många år och en rad länder medverkar på ministernivå.

Att mötet kan genomföras på hög politisk nivå och med ministrar från hela världen visar på intresset och behovet av att diskutera nedrustningsfrågan i en alltmer otrygg värld.

Kärnvapenhotet befinner sig just nu på sin högsta nivå sedan kalla krigets slut. Regeringen ser och oroas av ökade spänningar mellan länder med kärnvapen och en alltmer aggressiv retorik samt upprustning av arsenaler.

Vi vet att ett enda nedslag av kärnvapen skulle få oöverskådliga humanitära konsekvenser som inget land kan hantera.

Vi ser också en bristande vilja att respektera och bevara de nedrustningsavtal som i många år varit grundbultar i det internationella arbetet för nedrustning och icke-spridning. Exempel på detta är den ökande spänningen mellan Ryssland och USA som båda har lämnat nedrustningsavtalet INF efter ryska avtalsbrott. De osäkra framtidsutsikterna för Nya Startavtalet ger ytterligare skärpa åt situationens allvar.

Utan att dessa internationella avtal upprätthålls ökar också hotet mot Sveriges egen säkerhet.

En hörnsten i detta arbete är nedrustnings och icke-spridningsavtalet NPT. Dels för att förhindra spridning av kärnvapen, och dels för att förmå kärnvapenstaterna att nedrusta sina arsenaler. Mycket ligger därför i vågskålen när NPT-länderna nästa år möts för en översyn av avtalets genomförande.

Regeringen vill bidra till att den konferensen kan nå de resultat som omvärlden så väl behöver, inte minst avseende nedrustning. Men då måste den politiska viljan bland avtalets medlemmar stärkas och förberedelserna för detta måste starta nu.

Det är mot denna bakgrund som regeringen kraftsamlar och en viktig del av detta arbete är dagens högnivåkonferens.

Till konferensen har en bredd av länder bjudits in, alla med olika utmaningar och säkerhetspolitiska förutsättningar, men med en gemensam ambition att de vill verka för konkreta resultat som för oss närmare målet om en kärnvapenfri värld.

Dagens möte kommer bland annat att handla om åtgärder för att minska riskerna för kärnvapenanvändning. Vårt mål är att konferensen utmynnar i en deklaration som tydliggör våra länders plan framåt med siktet inställt på en lyckad översynskonferens nästa år.

Regeringens mål är en kärnvapenfri värld. Skeptiker kommer alltid att göra gällande att tiden för nya framsteg inte är mogen, men cynism har aldrig varit en politisk drivkraft att räkna med.

Låt oss därför aldrig glömma att det mesta verkar omöjligt tills det är gjort, så var det även 1985 då stormaktsrivalerna USA och Ryssland tog ett första steg mot en gemensam plan för nedrustning.

Det gemensamma uttalandet som undertecknades av Ronald Reagan och Michail Gorbatjov innehöll de numera bevingade orden: ”Ett kärnvapenkrig kan inte vinnas och får aldrig utkämpas”. Om sådana framsteg var möjligt under kalla krigets kallaste dagar, så är det möjligt också i dag.


Margot Wallström, utrikesminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Kärnvapen