ÅSIKT

Det är patienterna som drabbas av er politik, S

Replik från flera moderater om vårdköerna i moderatstyrda landsting

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Vi moderater vill återinföra, bredda och tredubbla den nationella kömiljard som hjälpte till att halvera vårdköerna som S lämnade efter sig, skriver flera moderata politiker i en replik.

REPLIK. Socialdemokraterna är nervösa. Fyra års styre är snart till ända och slutresultatet är bedrövligt: Vårdköerna i landet har fördubblats och 100 000 svenskar står nu i en vårdkö. I Allianslandstingen, där över hälften av alla svenskar bor, klarar man i snitt vårdgarantins samtliga delar bättre än i de S-styrda.

Detta är fakta och inget som vi i Alliansen har hittat på. Att mäta hur väl landstingen och regionerna klarar av att ge vård inom vårdgarantins gränser är något som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort sedan 1990-talet.

De landstingen med allra längst köer är styrda av S. I Gävleborg och Västerbotten får bara hälften av patienterna en operation i tid. I Östergötland har kostnaderna för utomlänsvård ökat, framförallt inom ögonsjukvården där man skickar patienter till moderatstyrda Jönköping.

I alla landsting finns väntetider, framförallt i cancervården och till olika typer av operationer och ingrepp. Ingen politiker ska vara nöjd med det. Samtliga allianslandsting arbetar strukturerat för att kapa de köer som uppstår. Både Stockholm och Västra Götaland har infört regionala kömiljarder med tydliga krav på leverans.

Vi moderater vill återinföra, bredda och tredubbla den nationella kömiljard som hjälpte till att halvera vårdköerna som S lämnade efter sig.

Den nya kömiljarden ska även inkludera krav på återbesök och rehabilitering.  De kösatsningar som S har lanserat är alldeles för vaga och ställer inte tillräckliga prestationskrav.

När Alliansen styrde minskade vårdköerna. Under den rödgröna regeringen har de ökat radikalt. Ändå fortsätter S att ducka för debatten om hur vi tillsammans ska vända en negativ trend som i slutändan drabbar patienterna och orsakar onödigt lidande.


Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson (M)
Irene Svenonius, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting (M)
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordf i Västra Götalandsregionen (M)
Marie Morell, oppositionsråd Region Östergötland (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs Annika Stranhäll: