Dagens namn: Reinhold, Reine
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG

Dagens namn

Reinhold

Reinhold är ett mansnamn med tyskt ursprung (Forntyska Raginald). Det är bildat av en förled Ragin- med betydelsen "råd" och en slutled -(w)ald med betydelsen "härskare", "regent". En nordisk form av samma namn är Ragnvald, en engelsk är Reynold och en skotsk är Ronald. Reinhold har förekommet i Sverige sedan 1400-talet och hade ett uppsving i början av 1900-talet för att därefter ha minskat i frekvens. Reine är en svensk kortform.

Namnet var i ropet kring förra sekelskiftet men sedan 1920-talet har populariteten minskat stadigt. Det fanns 31 december 2009 totalt 6 234 personer i Sverige med förnamnet Reinhold, varav 362 hade det som tilltalsnamn. De senaste decennierna har 15-20 pojkar per år fått namnet, varav nästan ingen som tilltalsnamn.

Namnsdag: 16 juli (Sedan 1700-talet)

Källa - Wikipedia

Reine

Mansnamnet Reine är en förkortning av Reinhard eller Reinhold, vars första del rein kommer från ett ord som betyder de styrande eller gudarna.

Namnet är inte speciellt vanligt. Mellan fem och tio pojkar i varje årskull får för närvarande namnet, men knappt någon som tilltalsnamn. 31 december 2009 fanns det totalt 2 315 personer (varav 44 kvinnor) i Sverige med namnet Reine, varav 1 229 personer (varav 27 kvinnor) med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 6 pojkar namnet, men ingen fick det som tilltalsnamn.

Namnsdag: 16 juli.

Källa - Wikipedia
Aftonbladet
SENASTE NYTT
Om Aftonbladet
TVAFTONBLADET