Staffan Heimerson: Här tappade den tyska ledningen kontrollen över armén

I första världskrigets slutskede skakades Berlin av revolution. Philipp Scheidemann och Karl Lieb­knecht utropade var sin republik. Det var en för mycket. Minst. 100 år efter krigsslutet reser Staffan Heimerson till platserna där det moderna Europa formades.

Spåren som är kvar i dag

ARTIKELN HANDLAR OM